Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o świadczenie „Dobry start” 300 dla ucznia, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego mogą składać wnioski już od 1 sierpnia 2018r., a od 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej.