Wyniki naboru na zapytanie ofertowe - Organizacja iprzeprowadzenie szkoleń, w tym zapewnienie obsługi administracyjnej,cateringu, materiałów do szkoleń oraz materiałów szkoleniowych wramach projektu..pdf1.66 MB ...

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone na zasadach zapytania ofertowego - usługi edukacyjne i szkoleniowe oraz usługi dostarczania posiłków.pdf3.44 MB Załącznik nr 1 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część ...

Protokół_zamówienia_publicznego_-_usługi_psychologiczne.pdf634.67 KB ...

Protokół z wyboru oferty - prawnik781.33 KB ...

Protokół z wyboru oferty - usługi superwizora457.49 KB ...

Ogłoszenie o zamówieniu2.47 MB Informacja o ogłoszeniu - baza konkurencyjności1.41 MB Zał. 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Treść oferty.docx150.36 KB Zał. 2 do ogłoszenia o zamówieniu - Umowa wzór1.69 MB Zał. 3 do ...

Ogłoszenie o zamówieniu2.47 MB Informacja o ogłoszeniu - baza konkurencyjności1.14 MB Zał. 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Treść oferty.docx151.22 KB Zał. 2 do ogłoszenia o zamówieniu - Umowa wzór1.87 MB Zał. 3 do ...