Szanowni Państwo !!! Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wo ...

Przebudowa części pomieszczeń budynku OPS w Praszce z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - Etap I

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługują za miesi ...

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres Cwiadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do ...

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze Kierownik sekcji usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce Informacja ...

Zapraszamy dzieci do nowo otwartej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Pl. Grunwaldzki 9. Placówka będzie czynna:- poniedziałek- piątek w godz. 14.00-18.00,- w okresie ferii zimowych ...

Ośodek Pomocy Społecznej w Praszce o wyniku postępowania na stanowisko urzędnicze "Kierownik sekcji usług opiekuńczych" w ww. jednostce. Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na ...

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia ...

OPS w Praszce informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii ,,Bezpieczny i Aktywny Senior".