Ośodek Pomocy Społecznej w Praszce o wyniku postępowania na stanowisko urzędnicze
"Kierownik sekcji usług opiekuńczych" w ww. jednostce.

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze - Kierownik sekcji usług opiekuńczych" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce została wybrana Pani Magdalena Polak, zam. Praszka.