OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK LESZEK KRZYŻANOWSKI
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MAGDALENA KACZMAREK
GŁÓWNA KSIĘGOWA MAŁGORZATA GIEC-PABIAN
poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa, czwartek, piątek 7.00 - 15.00

RADCA PRAWNY

przyjmuje interesariuszy OPS w Praszce w każdy wtorek 8.00 - 12.00

PSYCHOLOG

przyjmuje interesariuszy OPS w Praszce w każdy czwartek 8.00 - 15.00

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  - Kierownik Joanna Dendewicz

Wnioski o przyznanie

świadczeń rodzinnych przyjmowane są w pokoju nr 6

- nazwiska rozpoczynające się od liter : A-I, S- Ż- Grzegorz  Leszczyński

- nazwiska rozpoczynające się od liter :  J- R- Marzena Soberka

świadczenia opiekuńcze  - pokój nr 7

świadczenia wychowawcze 500+ - pokój nr 5

fundusz alimentacyjny  - pokój nr 6

Świadczenie „Dobry start” 300+ - pokój nr 5, pokój nr 6 i pokój nr 7

                                                           

 POKÓJ NR 12 (skrzydło B):

- KARTA DUŻEJ RODZINY

- OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

- KOPERTA ŻYCIA

- STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE