Drukuj

W związku z nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny, informujemy, iż każdy posiadacz aktywnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu)– już dziś może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Dotychczas użytkowana aplikacja tj. mKDR została zablokowana z dniem 08.06.2021r. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

 

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, pokój nr 12 odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się pod treścią artykułu.
Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

pdfWniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu_10-_NOWY.pdf

pdfOświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_ub_rodzinnym_domu_dziecka.pdf

pdfOświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej.pdf

pdfInformacja_o_osobach_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04_-_nowy.pdf