W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę dotyczącą Programu „Rodzina 500+”. 

W zakładce zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gminnych, a także inne informacje dla obywateli o programie. 

www.500plusopolskie.pl 

Z dniem 1 marca 2016 r. uruchomiono także infolinię 77 45 24 500, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, za pośrednictwem której pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego będą udzielali osobom zainteresowanym, informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

500