Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy/
Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих для громадян України


UWAGA!
    Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) na podstawie art. 31, osoby posiadające numer PESEL oraz konto bankowe mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka.

УВАГА!
    Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів, ст. 583) відповідно до ст. 31, особи з номером PESEL та банківським рахунком можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих у Центрі соціального забезпечення в Прашці, вул. Boczna 4e, 46-320 Praszka.

pdfKlauzula_informacyjna_Інформаційне_положення.pdf

docxWZÓR_WNIOSKU_O_ŚWIADCZENIE_JEDNORAZOWE_UA.docx

 

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcja dla użytkowników
PESEL, Trusted Profile та додаток mObywat для громадян України - інструкція для користувачів.

 

 

Praszka dla Ukrainy:

Miejsca, gdzie udzielana jest pomoc:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka – żywność, środki czystości, tel.: 34-35-91-037, w godz. 7:00 – 18:00

- Stowarzyszenie „Janko Muzykant”, ul. Parafialna 1, 46-320 Praszka – odzież, środki czystości, żywność, w godz. 9:00 – 17:00.

- I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śl. w Praszce, ul. Kaliska 38 – odzież, kołdry, pościel, poduszki, koce, ręczniki, wózki dla dzieci, w godz.: 8:00 – 15:00

Po przybyciu do Gminy Praszka należy udać się do Urzędu Miejskiego w Praszce,
ul. Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka (godz. 8:00 – 15:00) w celu złożenia oświadczenia
o przebywaniu na terenie gminy.

Od 16 marca 2022r. w Urzędzie Miejskim w Praszce (pokój nr 12, I piętro, godz. 8:00 – 15:00) należy złożyć wniosek o wydanie numeru PESEL. Numer PESEL uprawni
w przyszłości do przyznania świadczeń finansowych w Polsce.

Uwaga!

Uprzejmie prosimy, by nie udostępniać dokumentów osobom postronnym!

 

Прашка для України!

Місця, де надається допомога:

- Центр соціальної допомоги в Прашці, вул. Boczna 4e, 46-320 Praszka - продукти харчування, миючі засоби, тел.: 34-35-91-037, від 7:00 - 18:00

- Асоціація «Янко Музикант», вул. Parafialna 1, 46-320 Praszka - одяг, засоби для чищення, продукти харчування, від 9:00 - 17:00.

- I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śl. в Прашці, вул. Каліска 38 - одяг, ковдри, постільна білизна, подушки, ковдри, рушники, коляски для дітей, з 8:00 до 15:00.

- Після прибуття до гміни Прашка вам слід звернутися до муніципалітету в Прашці,

вул. Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka (8:00 - 15:00) з метою подання декларації

про перебування в комуні.

- З 16 березня 2022р. в муніципальному управлінні в Прашці (кімн. 12, 1 поверх, 8:00 - 15:00), ви повинні подати заявку на номер PESEL. Номер PESEL має право

у майбутньому надавати фінансові пільги в Польщі.


Увага!

Просимо Вас не розголошувати документи третім особам!