strona główna   O ośrodku Galeria zdjęć Mapka dojazdowa Kontakt

 Teren Gminy Praszka z podziałem na    pracowników socjalnych
 Akty prawne
  - Statut 
  - Regulamin organizacyjny jednostki 
 Asystent Rodziny  
 Pomoc społeczna 
 Świadczenia rodzinne 
Fundusz alimentacyjny 
 Dodatki mieszkaniowe 
 Dodatki energetyczne 
 Wnioski i druki do pobrania 
 Stypendia szkolne i zasiłki szkolne  
 500+ (informacje) 
 500+ (wniosek do pobrania)




Pobierz plik PDF

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce
ul. Boczna 4e
46-320 Praszka
tel./fax 34 35 91 037
tel. +48 34 24 30 197
e-mail:
biuro@ops-praszka.org

AKTUALNOŚCI

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce - kierownik sekcji świadczeń rodzinnych
Kierownik świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce


WINIKI naboru na stanowisko pracownicze "Pracownika Socjalnego"

Poniżej do pobrania lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracownicze:

LISTA KANDYDATÓW na stanowisko pracownicze "Pracownika Socjalnego"


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze:
"Pracownika socjalnego" od 14 marca 2016

Nabór na 2 stanowiska pracy



Załączniki:
Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.pdf
Zgłoszenie kandydatury - kurator.pdf
ZARZĄDZENIE Nr18/2014

 

Copyright by OPS Praszka 2013