SKRZYDŁO „A”

 • Świadczenia opiekuńcze

 • Świadczenia rodzinne

 • Fundusz alimentacyjny

 
Świadczenia opiekuńcze:
Aleksandra Janikowska
 
Świadczenia rodzinne/ fundusz alimentacyjny
Marzena Soberka, Justyna Giec
 
Kierownik działu świadczeń rodzinnych
Joanna Dendewicz

 

SKRZYDŁO „B”

 • Świadczenia pomocy społecznej – pokój nr 13

 • Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny – pokój nr 13

 • Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, Stypendia
  i zasiłki szkolne, Koperta życia – pokój nr 12

 • Pracownicy Socjalni – pokój nr 12,14

 • Asystent rodziny, porady prawne, psychologiczne – pokój nr 15

 • Usługi opiekuńcze – pokój nr 16

 • Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej – pokój
  nr 13,16 w zależności od terenu.

 • Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – pokój nr 13,16 w zależności od terenu.

 

Pierwszy kontakt /Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, Stypendia i zasiłki szkolne, Koperta życia, Praca socjalna

Klaudia Paruch, Karolina Korzeniowska

 

Zespół ds. pracy socjalnej:

Magdalena Kaczmarek, Magdalena Pilak, Karolina Korzeniowska

 

Świadczenia pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, energetyczne

Ludmiła Wójcik, Wiktoria Korzekwa (w zastępstwie za Justynę Giec)

 

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną:

Ludmiła Wójcik, Wiktoria Korzekwa (w zastępstwie za Justynę Giec), Małgorzata Grajek

 

Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych:

Agnieszka Struzik, Ludmiła Wójcik

 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Agnieszka Struzik, Ludmiła Wójcik, Magdalena Polak