Kierownik - Leszek Krzyżanowski
Zastępca Kierownika - Magdalena Kaczmarek
Kierownik działu świadczeń rodzinnych – Joanna Dendewicz
Kierownik sekcji usług opiekuńczych – Magdalena Polak
Główny Księgowy – Małgorzata Giec-Pabian
Księgowy – Agnieszka Werner
Referent ds. sekretariatu – Magdalena Pielucha


DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pracownik Socjalny ds. pierwszego kontaktu – Klaudia Paruch

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ - TERENY
Z-ca Kierownika, Kierownik działu, Specjalista Pracy Socjalnej – Magdalena Kaczmarek
Specjalista Pracy Socjalnej – Magdalena Pilak
Specjalista Pracy Socjalnej – Karolina Korzeniowska


ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ
ADMINISTRACYJNĄ - TERENY

Specjalista Pracy Socjalnej/ Pracownik do spraw świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną – Małgorzata Grajek
Specjalista Pracy Socjalnej – Ludmiła Wójcik
Pracownik Socjalny – Justyna Giec w zastępstwie:
Pracownik Socjalny – Wiktoria Korzekwa

ZESPÓŁ DS. USŁUG SOCJALNYCH
Specjalista Pracy Socjalnej, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Agnieszka Struzik
Specjalista Pracy Socjalnej – Ludmiła Wójcik


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Kierownik działu świadczeń rodzinnych – Joanna Dendewicz
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – Grzegorz Leszczyński
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – Marzena Soberka
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – Aleksandra Janikowska
Podinspektor – Anna Borek

POZOSTALI PRACOWNICY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRASZCE
Asystent Rodziny – Bożena Grajnert
Psycholog – Aneta Sołtysiak
Wychowawcy Świetlicy – Wiktoria Widera