Zespół ds. pracy socjalnej

Karolina Korzeniowska

pok. nr 12

Magdalena Kaczmarek

pok. nr 14

Magdalena Pilak

pok. nr 14

-Skotnica
-Marki
-Przedmość
-Strojec

- Rozterk
- Gana
- Szyszków
- Wygiełdów
- Sołtysy
- Prosna- Brzeziny

- Kowale
- Rosochy
- Kuźniczka
- Tokary
- Lachowskie
- Wierzbie
- Kik
- Aleksandrów
- Kozieł

Praszka:
- Cmentarna
- Kopernika
- Kościelna
- Parafialna
- Listopadowa 20
- Szosa Gańska
- Chłopska
- Rolnicza
- Pl. Grunwaldzki
- Boczna
- Mickiewicza
- Listopadowa 17
- Skłodowskiej 1
- Skłodowskiej
- Las

Praszka:
- Mickiewicza 22, 24
- Kosmonautów
- Kościuszki
- Listopadowa 15, 22
- Małachowskiego
- Obr. Pokoju
- Powstańców Śl.
- Prusa
- Sienkiewicza
- Sportowa
- Zapolskiej
- Niemcewicza
- Staszica
- Kołłątaja
- Wodna
- Chopina
- Kilińskiego
- Styczniowa 14
- Słoneczna
- Pod Rozterkiem
- Warszawska
- 3-go Maja
- Mickiewicza 4, 6
- Nałkowskiej
- Kolorowa

Praszka:
- Kaliska
- Krótka
- Listopadowa 24
- Listopadowa
- Piłsudskiego
- Żeromskiego
- Senatorska
- Chabrów
- Bratków
- Maków
- Astrów
- Tulipanów
- Mickiewicza 26, 28a, 2, 10
- Styczniowa 12
- Gorzowska
- Byczyńska
- Skłodowskiej 3, 5
- Pod Kowalami
- Pod Rosochami
- Fabryczna
- Pilawy
- Słowackiego

 

 

Zespół ds. świadczeń przyznanych decyzją administracyjną

Justyna Giec (w zastępstwie: Wiktoria Korzekwa)

pok. nr 13

Ludmiła Wójcik

pok. nr 13

- Skotnica
- Marki
- Przedmość
- Rozterk
- Gana
- Szyszków
- Wygiełdów
- Sołtysy
- Prosna
- Brzeziny
- Strojec
- Kik
- Aleksandrów
- Kozieł

- Kowale
- Rosochy
- Kuźniczka
- Tokary
- Lachowskie
- Wierzbie

Praszka:

- Cmentarna
- Kopernika
- Kościelna
- Parafialna
- Szosa Gańska
- Chłopska
- Rolnicza
- Pl. Grunwaldzki
- Boczna
- Mickiewicza
- Mickiewicza 2, 4,6, 24
- Kościuszki
- Listopadowa 15, 17, 20, 22
- Małachowskiego
- Obr. Pokoju
- Powstańców Śl.
- Prusa
- Sienkiewicza
- Sportowa
- Zapolskiej
- Niemcewicza
- Staszica
- Kołłątaja
- Wodna
- Chopina
- Kilińskiego
- Styczniowa 14
- Słoneczna
- Pod Rozterkiem
- Fabryczna
- Pilawy
- Warszawska
- 3-go Maja
- Słowackiego
- Skłodowskiej 1
- Skłodowskiej
- Nałkowskiej
- Kolorowa
- Las

 

Praszka:

- Kaliska
- Kosmonautów
- Krótka
- Listopadowa 24
- Listopadowa
- Piłsudskiego
- Żeromskiego
- Senatorska
- Chabrów
- Bratków
- Maków
- Astrów
- Tulipanów
- Mickiewicza 10, 22, 26, 28a,
- Styczniowa 12
- Gorzowska
- Byczyńska
- Skłodowskiej 3, 5
- Pod Kowalami
- Pod Rosochami

 

 

 

Zespół. ds. usług socjalnych

Agnieszka Struzik

pok. nr 16

Ludmiła Wójcik

pok. nr 13

- Skotnica
- Marki
- Przedmość
- Rozterk
- Gana
- Szyszków
- Wygiełdów
- Sołtysy
- Prosna
- Brzeziny
- Strojec
- Kik
- Aleksandrów
- Kozieł

- Kowale
- Rosochy
- Kuźniczka
- Tokary
- Lachowskie
- Wierzbie

Praszka:

- Cmentarna
- Kopernika
- Kościelna
- Parafialna
- Listopadowa 15, 17, 20, 22
- Szosa Gańska
- Chłopska
- Rolnicza
- Pl. Grunwaldzki
- Boczna
- Mickiewicza 2, 4,6, 24
- Kosmonautów
- Kościuszki
- Małachowskiego
- Obr. Pokoju
- Powstańców Śl.
- Prusa
- Sienkiewicza
- Sportowa
- Zapolskiej
- Niemcewicza
- Staszica
- Kołłątaja
- Wodna
- Chopina
- Kilińskiego
- Styczniowa 14
- Słoneczna
- Pod Rozterkiem
- Fabryczna
- Pilawy
- Warszawska
- 3-go Maja
- Mickiewicza 4, 6
- Mickiewicza
- Słowackiego
- Skłodowskiej 1
- Skłodowskiej
- Nałkowskiej
- Kolorowa
- Las

 

Praszka:

- Kaliska
- Kosmonautów
- Krótka
- Listopadowa 24
- Listopadowa
- Piłsudskiego
- Żeromskiego
- Senatorska
- Chabrów
- Bratków
- Maków
- Astrów
- Tulipanów
- Mickiewicza 10, 22, 26, 28a,
- Styczniowa 12
- Gorzowska
- Byczyńska
- Skłodowskiej 3, 5
- Pod Kowalami
- Pod Rosochami