praszka logo flaga herb

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Gminy Praszka do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

  3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.


Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu – stanowiącej (załącznik) oraz potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik).

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu, został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (załącznik), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

W/w Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.


Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46 – 320 Praszka/ skrzydło B

  • lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka

 Karta zgłoszenia, karta oceny stanu osoby (FIM) oraz klauzula informacyjna do pobrania jako załączniki. Dokumenty w formie papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46 – 320 Praszka

Prosimy o kontakt telefoniczny (34 – 35 – 91 - 037)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po dokumenty lub je dostarczyć.

 


Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46 – 320 Praszka/ skrzydło B

  • lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka

 Karta zgłoszenia, karta oceny stanu osoby (FIM) oraz klauzula informacyjna do pobrania jako załączniki. Dokumenty w formie papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46 – 320 Praszka

Prosimy o kontakt telefoniczny (34 – 35 – 91 - 037)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po dokumenty lub je dostarczyć

 

opieka w 2022