„Koperta życia” jest to program skierowany dla osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Celem projektu jest sprawniejsze udzielenie pomocy osobie w przypadku zasłabnięcia. W „Kopercie życia” zawarte są najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza, co pozwala na sprawniejsze udzielenie przez służby medyczne pomocy. W skład zestawu koperty życia wchodzą koperta z formularzem karty informacyjnej do wypełnienia przez lekarza pierwszego kontaktu oraz naklejka.

Instrukcja:

Wypełnioną kartę informacyjną wkłada się do koperty z tworzywa sztucznego, a tę najczęściej do lodówki. Po każdorazowej zmianie leku czy zmianie stanu zdrowia – karta informacyjna powinna zostać zaktualizowana bądź wypełniona na nowo. Na lodówce umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia” informującą o tym, gdzie umieszczono kartę informacyjną. Umieszczenie karty informacyjnej w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o potrzebującym.

koparta zycia