ops logo

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO
- WYCHOWAWCZA

Zapraszamy wszystkie dzieci do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej mieszczącej się przy
Pl. Grunwaldzki 9.

Placówka będzie czynna:

poniedziałek- piątek w godz. 13.00-18.00,
w okresie ferii zimowych i wakacji
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00


Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Spędzanie wolnego czasu w świetlicy pozwoli dzieciom na uzupełnienie wiedzy przygotowującej do zajęć szkolnych, rozwinięcia talentów w ramach zajęć twórczych i edukacyjnych. Ponadto wychowankowie świetlicy mają możliwość uczestnictwa w grach ruchowo - sportowych, planszowych, zajęciach manualnych oraz korzystania z x-boxa. W ramach oddziaływania profilaktycznego i wychowawczego są organizowane wycieczki i festyny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRASZCE