Szanowni Państwo!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania  dokumentów służących rozwiązywaniu problemów społecznych, tj. Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej wraz z Diagnozą na lata 2024-2030  oraz Programu Wspierania Rodziny wraz z Diagnozą na lata 2024-2026  i zaplanowania działań profilaktycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety: https://mieszkancy-praszka.webankieta.pl/