Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce informuje, iż osoby zapewniające zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Wnioski należy składać w sektorze „B” Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce przy ul. Bocznej 4 e w pokoju nr 13. Wnioski możecie Państwo pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce oraz na stronie internetowej Ośrodka załączonego w plikach poniżej.

 

docxKarta_osoby_przyjętej_do_zakwaterowania.docx

docxWniosek1.docx