Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Jest to aplikacja za pomocą której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie znajdującym się pod adresem: https://twojparasol.com/ .

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.