Informujemy, że na obszarze województwa opolskiego są dostępne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w 2021 r. Wykazy punktów jest dostępny na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, gdzie jest na bieżąco aktualizowany.