Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz

 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;

 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

Karta zgłoszenia, zakres czynności i klauzula informacyjna dostępne poniżej lub do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka, pok. Nr 12 i pok. 14.

docxKarta_zgłoszeniowa.docx

docxZakres_czynności.docx

docxKlauzula_informacyjna.docx

 

plakat asystent 2024 2